Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Návrh úpravy pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Jirkov

§51 odst.3 a §53 odst.3 zákona č.183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu
I. Zastupitelstvo města schvaluje

nové pokyny k upřesnění koncepce alternativních zdrojů výroby elektrické energie v návrhu Územního plánu Jirkov v rozsahu nepovolení výstavby alternativních zdrojů výroby elektrické energie v nezastavěném území. 


Předkladatel:Ing. Pavel Urban
Zpracovatel:Ing. Pavel Urban
Vyjádření:

Ne

Na vědomí:Ne
Předpokládaná doba trvání:00:10
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:S určeným zastupitelem pro zpracování ÚP a pořizovatelem ÚP Jirkov
Přizváni:Nikdo