Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Dotace sportovním organizacím a jednotlivcům

Návrh na poskytnutí dotací sportovním organizacím a jednotlivcům na rok 2023.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace v rámci Programu č. 2/2023 - Podpora sportovních organizací:

 

a)    Šachový klub Slovan Jirkov z.s., IČ 01939807, dotaci na činnost ve výši 11 000 Kč,
b)    Volejbalový klub Jirkov, z.s., IČ 46789804, dotaci na činnost ve výši  935 000 Kč,
c)    Florbal Jirkov z.s., IČ 05165521, dotaci na činnost ve výši  380 000 Kč,
d)    Klub stolního tenisu Jirkov z.s., IČ 65080131, dotaci na činnost ve výši 110 000 Kč,
e)    Lyžařský klub Jirkov, z.s., IČ 47793015, dotaci na činnost ve výši  349 000 Kč
,
f)     Tenisový klub JIRKOV, z. s., IČ 26534258, dotaci na činnost ve výši 320 000 Kč,
g)    1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s., IČ 47795883, dotaci na činnost ve výši 140 000 Kč,
h)    SK Ervěnice - Jirkov z.s., IČ 47797967, dotaci na činnost ve výši  935 000 Kč,
i)     Sportovní klub policie Hvězda Jirkov, IČ 26541254, dotaci na činnost ve výši  55 000 Kč,
j)     Spolek LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV, IČ 66109817, dotaci na činnost ve výši 125 000 Kč,
k)   Štěpánková Martina, ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dotaci na činnost ve výši 25 000 Kč,
l)    Bc. Práchenská Šárka, ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dotaci na činnost ve výši 15 000 Kč.
 
II. Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí dotace paní Ing. Janě Slívové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jelikož žádost o poskytnutí dotace v rámci programu č. 2/2023 byla podána po stanoveném (závazném) termínu.

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:
Na vědomí:Finančnímu výboru. Kulturní a sociální komisi bude zasláno k seznámení po jednání v RM
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov každoročně vyhlašuje program na podporu sportovních organizací a jednotlivců ve městě Jirkov.

Pro letošní rok byla v rozpočtu města na tento program vyčleněna částka ve výši 3,4 mil. Kč. Jedná se o stejnou částku, jaká byla v předešlých dvou letech.

Žádost o poskytnutí dotace podalo  celkem 10 sportovních organizací, a tři jednotlivci. Žádosti o poskytnutí dotací bylo možné podávat v termínu od 2. 1. 2023 do 9. 1. 2023, přičemž jedna ze žádostí, konkrétně žádost paní Jany Slívové, byla podána po tomto termínu (dne 11. 1. 2023). Žádost tak nesplnila jednu z podmínek programu, a nebylo proto možné ji  zařadit do dalšího zpracování.

 
Stejně jako v minulém roce, byla také letos, v rámci Programu č. 2/2023 jedna žádost současně na činnost a zároveň na investice. V letošním roce si všichni žadatelé požádali o poskytnutí dotace na činnost, žádost o poskytnutí dotace na investici si nepodal žádný z žadatelů.

 

 

Rada města na svém jednání dne 6. 2. 2023: 

I. doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací v rámci Programu č. 2/2023 - Podpora sportovních organizací dle předloženého návrhu,

II. nedoporučila zastupitelstvu města schválit dotaci paní Ing. Janě Slívové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jelikož žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu č. 2/2023 byla podána po stanoveném (závazném) termínu.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: