Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Pověření oddávajících z členů Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města pověřuje

dalšího člena zastupitelstva města, před kterým lze projevit vůli uzavřít manželství:


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Ing. Kamila Plzáková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Vzhledem k nedostatečnému počtu zastupitelů pověřených k oddávání, doplňujeme dalšího člena zastupitelstva města, před kterým lze projevit vůli uzavřít manželství a to p. Roberta Plzáka.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: