Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Rozpočtová opatření č. 129 - 145, č. 1 - 8

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 129) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov ve výši 681 103 Kč

RO č. 130) Dotace z ÚP na APK za 10/2022 ve výši 102 000 Kč

RO č. 131) Dotace z ÚP na VPP za 10/2022 ve výši 160 000 Kč

RO č. 132) Dotace z MF ČR pro MěÚSS Jirkov ve výši 353 769 Kč

RO č. 133) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 4 200 Kč

RO č. 134) Dotace z ÚP na "Koordinátora veřejné služby" za 10/2022 ve výši 11 250 Kč

RO č. 135) Dotace z ÚP na "Administrativního pracovníka" za 10/2022 ve výši 11 250 Kč

RO č. 136) Přesun mezi ZU na OMMaÚ ve výši 836 000 Kč

RO č. 137) Dotace z ÚP na "Administrativního pracovníka" za 11/2022 ve výši 11 250 Kč

RO č. 138) Dotace z ÚP na APK za 11/2022 ve výši 102 000 Kč

RO č. 139) Dotace z ÚP na VPP za 11/2022 ve výši 160 000 Kč

RO č. 140) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov ve výši 258 205 Kč

RO č. 141) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Nerudova ve výši 1 621 015 Kč

RO č. 142) Dotace z MF ČR pro MěÚSS Jirkov ve výši 2 004 691 Kč

RO č. 143) Dotace z MZe ČR na revitalizaci Ovčího rybníka ve výši 2 000 000 Kč

RO č. 144) Dotace z MZe ČR na revitalizaci Hřebíkárna ve výši 2 000 000 Kč

RO č. 145) Dotace z MZe ČR na revitalizaci rybníka V Díře ve výši 1 517 000 Kč

RO č. 1) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na volby ve výši 12 187,16 Kč

RO č. 2) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na "Koordinátora veřejné služby" za 11/2022 ve výši 11 250 Kč

RO č. 3) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 121 000 Kč

RO č. 4) Vrácení nevyčerpaných prostředků z dotace na volby ve výši 136 843 Kč

RO č. 5) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 460 000 Kč

RO č. 7) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 36 300 Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 6) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 200 000 Kč

RO č. 8) Navýšení rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 z FRR ve výši 609 233,90 Kč


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:Příloha - přehled RO do ZM 15.2.2023.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: