Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 31/2022 a 1-3/2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o činnosti Rady města Jirkova č. 31/2022 a 1-3/2023.


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesení z rady města jsou zveřejňována na webu města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: