Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022 - 2031

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022 - 2031. 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Jana Endischová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme Vám k projednání a schválení  aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022-2031.  Předmětem aktualizace je úprava textu dokumentu, kdy použitý  termín "cyklotrasa" byl nahrazen nebo doplněn termínem "cyklostezka". Úprava je provedena z důvodu  podpořitelnosti dotačních projektů města při budování cyklostezek. 

Materiál obsahuje:Příloha - Strategický plán města Jirkova (Veřejná)
Příloha - Akční plán (Veřejná)
Příloha - Zásobník projektů (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: