Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Akční plán komunikační strategie města Jirkova na období 2022-2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený dokument "Akční plán komunikační strategie města Jirkova na období 2022-2023", který je dílčím výstupem dotačního projektu "Přívětivé a otevřené město Jirkov".


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme k projednání dokument Akční plán komunikační strategie města Jirkova na období 2022-2023, který je dílčím výstupem projektu "Přívětivé a otevřené město Jirkov", registrační číslo CZ03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016757.

Dokument zpracoval manažer implementace komunikační strategie, jehož roli v podmínkách daných projektem zastává Ilona Doksanská, dipl. technik, odbor kancelář úřadu MěÚ Jirkov ve spolupráci s Janou Endischovou, odbor vnitřní správy a rozvoje MěÚ Jirkov. Jednotlivá opatření akčního plánu vychází z dokumentu Komunikační strategie města Jirkova, který byl schválen usnesením ZM č. 5/26/ZM/2022 dne 20.4.2022.

Projekt  "Přívětivé a otevřené město Jirkov", registrační číslo CZ03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016757 je realizován a  spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Materiál obsahuje:Příloha - Akční plán komunikační strategie města Jirkova na období 2022-2023 (Veřejná)
Materiál projednán:V Radě města Jirkova dne 6. 2. 2023 - RM doporučuje ZM schválit předložený dokument.
Přizváni: