Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Zpráva z jednání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

a) Zápis č. 2 z jednání FV ze dne 18.1.2023

b) Zápis č. 3 z jednání FV ze dne 6.2.2023

 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Plán činnosti FV na 1. pololetí r. 2023


Předkladatel:Finanční výbor
Zpracovatel:Finanční výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: