Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, uzavřené dne 3. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017, a to dle předloženého návrhu. 


Předkladatel:Mgr. Karel Bernt
Zpracovatel:Mgr. Eva Reicheltová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:v RM dne 28. 8. 2023 - č. usn. 36/19/RM/2023
Přizváni: