Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Zpráva z jednání kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání kontrolního výboru dne 17. 8. 2023.


Předkladatel:Kontrolní výbor
Zpracovatel:Kontrolní výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: