Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města volí

návrhovou komisi ve složení:

 

 

 

 


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrhová komise bude navržena a schválena na samotném zasedání ZM.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: