Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Informativní zpráva k hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informativní zprávu k hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2023.


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:Příloha - zpráva (Veřejná)
Příloha - příloha č. 1 - rekapitulace (Veřejná)
Příloha - příloha č. 4 - výdaje dle OD (Veřejná)
Příloha - příloha č. 3 - výdaje dle ORG (Veřejná)
Příloha - příloha č. 2 - výdaje dle ORJ (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: