Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Rozpočtová opatření č. 70 -116

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 70) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro DDM Jirkov ve výši 132 695,81 Kč

RO č. 71) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu MěPo Jirkov ve výši 117 547 Kč

RO č. 72) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Nerudova Jirkov ve výši 5 000 000 Kč

RO č. 73) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Budovatelů Jirkov ve výši 1 168 800 Kč

RO č. 74) Dotace z MŠMT ČR pro MG a ZŠ Krušnohorská Jirkov ve výši 4 526 930 Kč

RO č. 75) Dotace z ÚP na VPP za 05/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 76) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 11 000 Kč

RO č. 77) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 54 000 Kč

RO č. 78) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov ve výši 165 200 Kč

RO č. 79) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov ve výši 150 000 Kč

RO č. 80) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov ve výši 162 000 Kč

RO č. 81) Dotace z ÚP na VPP za 05/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 82) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 520 000 Kč

RO č. 83) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 185 000 Kč

RO č. 84) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 40 000 Kč

RO č. 85) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 23 614 040 Kč

RO č. 86) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská ve výši 727 857 Kč

RO č. 87) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 51 000 Kč

RO č. 90) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH Jirkov ve výši 432 000 Kč

RO č. 91) Dotace z ÚP na VPP za 06/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 92) Dotace z ÚP na VPP za 06/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 93) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na realizaci projektu "Přívětivé a otevřené město Jirkov" ve výši 221 458,07 Kč

RO č. 94) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 600 000 Kč

RO č. 96) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 36 500 Kč

RO č. 98) Přesun mezi ZU na MěPo Jirkov ve výši 642 700 Kč

RO č. 99) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb ve výši 25 370,99 Kč

RO č. 100) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 2 722,50 Kč

RO č. 101) Dotace z ÚP na VPP ze 07/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 102) Dotace z ÚP na VPP za 07/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 103) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 16 800 Kč

RO č. 104) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč

RO č. 105) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 30 000 Kč

RO č. 107) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 270 000 Kč

RO č. 108) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 110) Navýšení rozpočtu FO z nespecifikované rezervy ve výši 200 000 Kč

RO č. 112) Dotace z KÚ Ústeckého kraje v rámci programu "EFEKT III" ve výši 413 820 Kč

RO č. 113) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov ve výši 3 150 914 Kč

RO č. 115) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 210 Kč

 

 

 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 88) Navýšení příjmové části rozpočtu FO ve výši 14 000 000 Kč

RO č. 89) Přesun mezi ZU na FO ve výši 1 900 000 Kč

RO č. 95) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 800 000 Kč

RO č. 97) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR ve výši 142 890,53 Kč

RO č. 106) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 400 000 Kč

RO č. 109) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR ve výši 2 050 000 Kč

RO č. 111) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 13 310 Kč

RO č. 114) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 5 000 000 Kč

RO č. 116) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 1 500 000 Kč


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:Příloha - přehled RO do ZM 20.9.2023.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: