Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Informativní zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informativní zprávu k návrhu rozpočtu města Jirkova na rok 2024.


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh rozpočtu je v celkových výdajích ve výši 582 243 200,00 Kč a příjmech ve výši 532 560 000,00 Kč. Návrh je sestaven jako schodkový, schodek ve výši 49 683 200,00 Kč. Jeho financování bude z rozpočtů let minulých.

Materiál obsahuje:Příloha - příloha č. 1 - příjmy (Veřejná)
Příloha - příloha č. 2 - výdaje (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: