Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Dodatek č. 3 mandátní smlouvy uzavřené se společností ONZA a. s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 3 mandátní smlouvy o provádění správy zařízení občanské vybavenosti a správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci.

 

NEBO

II. Zastupitelstvo města neschvaluje

Dodatek č. 3 mandátní smlouvy o provádění správy zařízení občanské vybavenosti a správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci.


Předkladatel:předseda představenstva ONZA a.s.
Zpracovatel:Ing. Barbora Javůrková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme Zastupitelstvu města Jirkova k projednání Dodatek č. 3 Mandátní smlouvy o provádění správy zařízení občanské vybavenosti a správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci. Tato smlouva byla uzavřená 28.05.2012 mezi městem Jirkov a společností Onza a. s., a to na základě usnesení Zastupitelstva města Jirkova č. 17/11/ZM/2012 ze dne 16.05.2012. Společnost Onza a. s. dle této mandátní smlouvy zajišťuje pro město správu občanské vybavenosti a veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci.

 

Společnost Onza a. s. požádala o navýšení odměny za výkon správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci z původních 500.000 Kč bez DPH za rok na 665.289 Kč bez DPH za rok. Odměna za tyto služby je společnosti vyplácena v měsíčních paušálních částkách. Dle společnosti Onza a. s. současná odměna neodpovídá náročnosti a finančním nákladům při správě hřbitovů. O navýšení je firmou Onza a. s. požádáno z důvodu nárůstu cen energií a vysoké inflaci. Na základě těchto faktorů a navýšení mezd dvou zaměstnanců hřbitova (správce a hrobník) je společnost ve ztrátě. Dle přiložených nákladů a příjmů je hospodaření společnosti ve ztrátě cca 160.000 Kč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v důvodové zprávě od předsedy představenstva Libora Duchoně, kterou přikládáme přílohou.

 

Změny v případě schválení budou platné od 01.01.2024.

 

Rada města usnesením č. 25/19/RM/2023/ doporučila zastupitelstvu města cituji; "schválit Dodatek č. 3 mandátní smlouvy o provádění správy zařízení občanské vybavenosti a správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci uzavřené se společností Onza a. s. "

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: