Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - školy a školská zařízení, MěÚSS

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 17. 4. 2024 bezúplatný převod majetku města Jirkova, pořízeného příspěvkovými organizacemi v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, do vlastnictví MěÚSS, škol a školských zařízení zřizovaných městem Jirkov, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí města Jirkova č. 5/2021 o vymezení majetkových práv příspěvkových organizací k majetku zřizovatele. Majetek se převádí na jednotlivé organizace takto:

1. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov v účetní hodnotě 1.948.546,59 Kč, 

2. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov v účetní hodnotě 1.243.474,53 Kč, 

3. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov v účetní hodnotě 2.033.314,93 Kč, 

4. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov v účetní hodnotě 979.146,00 Kč, 

5. Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov v účetní hodnotě 93.418,00 Kč, 

6. Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 876.055,75 Kč, 

7. Dům dětí a mládeže Jirkov v účetní hodnotě 436.092,16 Kč, 

8. Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 6.506.232,21 Kč.

Seznamy převáděného majetku jsou uloženy na Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov a na příslušných příspěvkových organizacích. 


Předkladatel:Mgr. Karel Bernt
Zpracovatel:Mgr. Eva Reicheltová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:v RM 18. 3. 2024, č. usn. 35/8/RM/2024
Přizváni: