Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Zpráva z jednání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Předkladatel:Finanční výbor
Zpracovatel:Finanční výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz přílohy

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: