Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Zpráva z jednání kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání kontrolního výboru dne 7. 2. 2024.


Předkladatel:Kontrolní výbor
Zpracovatel:Kontrolní výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: