Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Konečná zpráva o průběhu a ukončení inventarizace roku 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

konečnou zprávu o průběhu a ukončení inventarizace roku 2023.


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

v příloze máte předloženou konečnou zprávu o průběhu a ukončení inventarizace roku 2023, ve které jsou uvedeny veškeré skutečnosti.

Materiál obsahuje:Příloha - hlavní zpráva (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: