Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 4/2024-10/2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o činnosti Rady města Jirkova č. 4/2024-10/2024.


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesení z rady města jsou zveřejňována na webových stránkách města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: