Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Rozpočtová opatření č. 14 - 35

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na sociální výkon ve výši 32 603,12 Kč

RO č. 15) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 50 200 Kč

RO č. 16) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 17 300 Kč

RO č. 17) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 2 553 350,69 Kč

RO č. 18) Finanční dar na financování "Reprezentačního plesu města Jirkova" ve výši 10 000 Kč

RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 60 000 Kč

RO č. 20) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI ve výši 26 350 Kč

RO č. 21) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb ve výši 34 318 560 Kč

RO č. 22) Dotace z MŽP ČR na "Revitalizaci funkčních ploch v lokalitě horní sídliště" ve výši 207 060,05 Kč

RO č. 23) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 36 300 Kč

RO č. 24) Přesun mezi závaznými ukazateli ve výši 700 000 Kč

RO č. 27) Vrácení finanční částky do rozpočtu OMMaÚI ve výši 98 274 Kč

RO č. 28) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 120 000 Kč

RO č. 29) Přesun mezi závaznými ukazateli na BO ve výši 61 881,82 Kč

RO č. 30) Přesun mezi závaznými ukazateli ve výši 70 000 Kč

 

 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 25) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 19 000 000 Kč

RO č. 26) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 30 030 000 Kč

RO č. 31) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 500 000 Kč

RO č. 32) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 3 000 000 Kč

RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 7 800 000 Kč

RO č. 34) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 1 380 000 Kč

RO č. 35) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR ve výši 135 000 Kč


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Veronika Láncošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:Příloha - přehled RO do ZM 17.4.2024.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: