Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2024

Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města na rok 2024


I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení nových investičních akcí „Oddělení prostorů ve 3. - 6. NP od chráněné únikové cesty v objektu MěÚSS, ul. Mládežnická 1753, Jirkov“ a „Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č.p. 1562, Jirkov“ do rozpočtu města na rok 2024.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Bc. Vladislav Rybář
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města předkládáme návrh na zařazení nových investičních akcí „Oddělení prostorů ve 3. - 6. NP od chráněné únikové cesty v objektu MěÚSS, ul. Mládežnická 1753, Jirkov“ a „Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č.p. 1562, Jirkov“ do rozpočtu města na rok 2024.

 

„Oddělení prostorů ve 3. - 6. NP od chráněné únikové cesty v objektu MěÚSS, ul. Mládežnická 1753, Jirkov“
Tuto investiční akci je nutné realizovat z důvodu zjištěných závad v požárně bezpečnostním řešení objektu, kdy místnosti oddělené copilitovými stěnami musí tvořit jeden samostatný požární úsek.
Tato akce byla v rozpočtu města na rok 2024 uvedena v kapitole „Údržba ostatní objekty“. Vzhledem k nutným úpravám se však jedná  o práce investičního charakteru, které je nutné zařadit jakou novou investiční akci do rozpočtu města pro rok 2024.
Předpokládané rozpočtové náklady činí 620 000 Kč.

 

„Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č.p. 1562, Jirkov“
Tuto investiční akci je nutné realizovat z důvodu zjištěných závad na protipožárních dveřích v objektu, kdy jejich provedení a stav je v rozporu se současnými požárními předpisy.
Tato akce byla v rozpočtu města na rok 2024 uvedena v kapitole „Údržba ostatní objekty“. Vzhledem k nutným úpravám se však jedná o práce investičního charakteru, které je nutné zařadit jakou novou investiční akci do rozpočtu města pro rok 2024.
Předpokládané rozpočtové náklady činí 3 000 000 Kč.

 

Citace usnesení rady města č. 31/8/RM/2024 ze dne 18.3.2024:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení nových investičních akcí „Oddělení prostorů ve 3. - 6. NP od chráněné únikové cesty v objektu MěÚSS, ul. Mládežnická 1753, Jirkov“ a „Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č.p. 1562, Jirkov“ do rozpočtu města na rok 2024.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: