Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 17. 4. 2024 bezúplatný převod majetku města Jirkova, pořízeného v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí města Jirkova č. 5/2021 o vymezení majetkových práv příspěvkových organizací k majetku zřizovatele. Převádí se majetek v účetní hodnotě 1 029 182,45 Kč.


Předkladatel:ředitel KVIZu
Zpracovatel:Eliška Broumská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů nabývá příspěvková organizace (dále jen "PO") majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může PO nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to mimo jiné i bezúplatným převodem od svého zřizovatele. PO předkládá žádost o bezúplatný převod majetku, který byl pořízen od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 do svého vlastnictví a to v souladu s § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí města Jirkova č. 5/2021 o vymezení majetkových práv příspěvkových organizací k majetku zřizovatele.

 

Účet                             022/0310        240 000,00 Kč
Účet                             028/0310        648 805,52 Kč
Účet                             032/0310          23 450,00 Kč
Účet                             902/0310        116 926,93 Kč
Celková hodnota majetku            1 029 182,45 Kč


 

Jmenný seznam předávaného majetku je přílohou této zprávy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: