Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Výroční zpráva o činnosti JSDH Jirkov za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jirkov za rok 2023.


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Vzhledem k tomu, že JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) je organizační složkou, jejímž zřizovatelem je město na základě zřizovací listiny schválené zastupitelstvem města, předkládáme Výroční zprávu o činnosti JSDH Jirkov za rok 2023 - viz příloha.

Rada města vzala tuto zprávu na vědomí dne 8. 4. 2024 bez připomínek.

Materiál obsahuje:Příloha - Výroční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jirkov (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: