Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Zpráva o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace za rok 2023.


Předkladatel:ředitel KVIZu
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se stanoveným plánem práce je předkládána souhrnná zpráva o činnosti organizace za rok 2023.

Výsledek hospodaření KVIZ, příspěvková organizace, za rok 2023 činí 246 546,02 Kč v hlavní činnosti a 26 254,87 Kč v doplňkové činnosti, celkový výsledek hospodaření tak činí 272 800,89 Kč. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace navrhuje zlepšený hospodářský výsledek roku 2023 převést z 80% výsledku hospodaření, tj. 218 240,71 Kč do rezervního fondu a z 20% výsledku hospodaření, tj. 54 560,1 Kč převést do fondu odměn.

Výroční zpráva za r. 2023 obsahuje údaje v rozsahu, ve kterém byly předkládány i v minulých obdobích.

Rada města vzala tuto zprávu na vědomí dne 4. 6. 2024 bez připomínek.

 

Materiál obsahuje:Příloha - Výroční zpráva KVIZ 2023.pdf (Veřejná)
Příloha - Zpráva do ZM - Výroční zpráva 2023.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: