Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program 12. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Navržený program byl zveřejněn, na samotném zastupitelstvu může být případně doplněn či změněn.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: