Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města volí

návrhovou komisi ve složení:


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrhová komise bude navržena a schválena na samotném zasedání zastupitelstva města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: