Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva města Jirkova.


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ústní zpráva - starostka informuje, v jaké fázi je řešení úkolů uložených radě města na předchozích zasedáních zastupitelstva města.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: