Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Informace o průběhu realizovaných staveb schválených na rok 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o průběhu realizovaných staveb schválených na rok 2024.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Jitka Žemličková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Přehled jednotlivých akcí je uveden v příloze této zprávy.

 

Usnesení RM č. 20/14/RM/2024 ze dne 20. 5. 2024:

Rada města bere na vědomí zprávu o průběhu realizovaých staveb schválených na rok 2024.

Materiál obsahuje:Příloha - Informace o průběhu realizovaných staveb schválených na rok 2024 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: