Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Hodnocení činnosti Lesy města Jirkova, p.o. za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti příspěvkové organizace Lesy města Jirkova p.o. za rok 2023.


Předkladatel:ředitel LMJ
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Text důvodové zprávy je uveden v příloze.

 

Znění usnesení rady města č. 32/13/RM/2024 - bod I. ze dne 6.5.2024:

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Lesy města Jirkova p.o. za rok 2023.

Materiál obsahuje:Příloha - Vlastní zpráva (Neveřejná)
Příloha - Rozpis nákladů a výnosů za rok 2023 (Neveřejná)
Příloha - Čerpání nákladů na pěstební a těžební činnosti za rok 2023 (Neveřejná)
Příloha - Přehled čerpání dotací (Neveřejná)
Příloha - Přehled vybraných ukazatelů pěstební a těžební činnosti za rok 2023 (Neveřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: