Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2023.


Předkladatel:strážník pověřený řízením městské policie Václav Dráb
Zpracovatel:Daniela Galbavá
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

viz příloha

Materiál obsahuje:Příloha - Zpráva o činnosti MěP za 2023 (Neveřejná)
Materiál projednán:RM dne 3. 6. 2024 tuto zprávu vzala na vědomí.
Přizváni: