Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Rozpočtová opatření č. 36 - 70

I. Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 43) Navýšení rozpočtu odboru KÚ ve výši 200 000 Kč

RO č. 54) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 510 000 Kč

RO č. 55) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 195 000 Kč

RO č. 57) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 59) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 800 000 Kč

RO č. 61) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 1 795 000 Kč

RO č. 62) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 63) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 2 700 000 Kč

RO č. 64) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 500 000 Kč

RO č. 68) Navýšení rozpočtu odboru MMaÚI z FRR ve výši 7 500 000 Kč

RO č. 70) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 1 900 000 Kč

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

RO č. 36) Navýšení položky "Daň z příjmu právnických osob" ve výši 885 150 Kč

RO č. 37) Navýšení rozpočtu OKÚ - zajištění požární ochrany mezi obcemi ve výši 30 000 Kč

RO č. 38) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši  57 475 Kč

RO č. 39) Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova ve výši 5 000 000 Kč

RO č. 40) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 18 000 Kč

RO č. 41) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 430 000 Kč

RO č. 42) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na Asistenty prevence kriminality ve výši  1 131 248,16 Kč

RO č. 44) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská ve výši 800 000 Kč

RO č. 45) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Budovatelů ve výši 918 800 Kč

RO č. 46) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská ve výši 4 526 930 Kč

RO č. 47) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 30 250 Kč

RO č. 48) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 40 000 Kč

RO č. 49) Finanční dar na rekonstrukci salonního vozu principála Karla Kludského ve výši 200 000 Kč

RO č. 50) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb ve výši 436 000 Kč

RO č. 51) Vrácení finanční částky do rozpočtu odboru MMaÚI ve výši 22 005 Kč

RO č. 52) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov ve výši 157 410 Kč

RO č. 53) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 5 000 Kč

RO č. 56) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 58) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 80 000 Kč

RO č. 60) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 55 000 Kč

RO č. 65) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov ve výši 172 200 Kč

RO č. 66) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 204 490 Kč

RO č. 67) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov ve výši 200 000 Kč

RO č. 69) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 3 380 Kč


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

rada města projednala rozpočtová opatření, RO č. 43, 54-55, 57-59, 61-64, 68 a 70 schválila a ostatní doporučuje zastupitelstvu města schválit.

Materiál obsahuje:Příloha - RO č. 36-70 (Veřejná)
Materiál projednán:ve Finančním výboru města Jirkova
v Radě města Jirkova
Přizváni: