Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok rok 2023.


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Jana Kašpárková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Záverečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova od 19. 4. do 30. 6. 2025, podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Materiál obsahuje:Příloha - Závěr. účet DSO 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 1 Zpráva z konečného přezkoumání hospodaření za rok 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 2 FIN 2-12 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 2 Příloha 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 2 Rozvaha 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 2 VZZ 2023 (Veřejná)
Příloha - Příl. č. 3 Přehled stavu majetku 2023 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: