Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Plán práce ZM a RM na II. pololetí 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

plán práce Rady města Jirkova na II. pololetí 2024.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

plán práce Zastupitelstva města Jirkova na II. pololetí 2024.


Předkladatel:Dana Havlátková Jurštaková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme zastupitelům na vědomí plán práce rady města, který byl schválen radou města 17. 6. 2024 a ke schválení plán práce zastupitelstva města na II. pololetí 2023, který vzala rada města na vědomí bez připomínek.

Materiál obsahuje:Příloha - Plán práce Zastupitelstva města Jirkova na II. pololetí 2024 (Veřejná)
Příloha - Plán práce Rady města Jirkova na II. pololetí 2024 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: