Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Onza a. s. za rok 2023

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti a hospodaření společnosti Onza a. s. za rok 2023.


Předkladatel:předseda představenstva ONZA a.s.
Zpracovatel:Ing. Barbora Javůrková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Společnost Onza a. s. předkládá Zastupitelstvu města Jirkova zprávu o hospodaření společnosti za rok 2023. Podrobný komentář je obsažen ve výroční zprávě. Rada města usnesením č. 28/17/RM/2024 vzala na vědomí cituji: Zprávu o činnosti a hospodaření společnosti Onza a. s. za rok 2023.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: