Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Pověření oddávajícího z členů Zastupitelstva města Jirkova

I. Zastupitelstvo města pověřuje

dalšího člena zastupitelstva města, před kterým lze projevit vůli uzavřít manželství:


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Ing. Kamila Plzáková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Tímto doplňujeme dalšího člena zastupitelstva města Jirkova, před kterým lze projevit vůli uzavřít manželství a to p. Josefa Duška.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: