Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Strategický plán rozvoje města Jirkova - Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyhodnocení Akčního plánu za rok 2023.


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Jana Endischová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme Vám k projednání a schválení plnění  Akčního  plánu města Jirkova za rok 2023.

Přehled položek akčního plánu je uveden v příloze Vyhodnocení akčního plánu města Jirkova za rok 2023. Tento akční plán na období dvou let (2023 a 2024) obsahuje 24 položek v odhadované hodnotě plnění 64,7 mil Kč. Úkoly byly převážně splněny. Skutečné náklady za rok 2023 byly vyčísleny na 27 mil. Kč. Rozdíl činí zejména položky, které byly řešeny jinak než bylo předpokládáno a dosáhlo se tak úspory (opatření 1.3.2. Nástroje na sledování spotřeby a výdajů na energie 7 mil. Kč). Dále projekty, kde veřejnými soutěžemi na dodavatele došlo k úspoře proti předpokládaným nákladům. V neposlední řadě pak akce, které  nebyly realizovány ve sledovaném období  roku 2023 a jsou plněny v letošním roce (opatření 1.4.3 podchod Vinařice 9 mil. Kč, opatření 1.1.3. podzemní kontejnery 5 mil. Kč, opatření 3.4.8 Prevence sociopatogenních vlivů - APK 6 mil. Kč). 

Usnesení RM ze dne 17. 6. 2024 bude okomentováno ústně.

 

Materiál obsahuje:Příloha - Vyhodnocení akčního plánu za rok 2023 (Veřejná)
Příloha - 1.5.1. Dostupnost MHD (Veřejná)
Příloha - 1.4.1. Pozemky pro parkování (Veřejná)
Příloha - 1.4.2. Dobíjecí stanice (Veřejná)
Příloha - 2.1.1. Zpráva o činnosti škol (Veřejná)
Příloha - 1.3.2. Instalace solárních panelů (Veřejná)
Příloha - 2.3.1. Salonní vůz (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: