Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Obecně závazná vyhláška o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena kratší dobou

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena kratší dobou.


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Doba nočního klidu je vymezena na dobu od 22:00 do 6:00 hodin. V důsledku konání kulturních akcí pořádaných městem Jirkov, a to konkrétně promítání letních kin (1x v měsíci červenci a 1x v měsíci srpnu), v prostorách Olejomlýnského parku zkracujeme dobu nočního klidu od 24:00 do 6:00 hodin. Tato zkrácená doba nočního klidu je vymezena v článku 2 této obecně závazné vyhlášky.

Rada města na svém jednání dne 17. 6. 2024 doporučila zastupitelstvu města tuto vyhlášku vydat.

 

 

Materiál obsahuje:Příloha - OZV noční klid (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: