Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Plán sociálního začleňování města Jirkova na období 2022-2027 - 1. revize

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Plán sociálního začleňování města Jirkova na období 2022-2027 - 1. revize. 


Předkladatel:Mgr. Karel Bernt
Zpracovatel:Mgr. Karel Bernt
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:Důvodová zpráva - důvodová zpráva (Veřejná)
Příloha - Plán sociálního začleňování 2022-2027 (Veřejná)
Materiál projednán:v RM dne 17. 6. 2024, usnesení bude okomentováno ústně
Přizváni: