Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města pro rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení nové investiční akce "Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Jirkov, ul. Budovatelů" do rozpočtu města na rok 2024.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Cermanová Martina
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme návrh na zařazení nové investiční akce "Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Jirkov, ul. Budovatelů" do rozpočtu města pro rok 2024.

Na základě kontroly Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje vyplynul mimo jiné i požadavek na rekonstrukci povrchů v tělocvičnách školy. V současné době je technický stav obou tělocvičen nevyhovující, a z tohoto důvodu nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci obou tělocvičen. Součástí bude rekonstrukce tělocvičen a přilehlého kabinetu, nová sportovní podlaha, nové obložení stěn a radiátorů, nové vstupní dveře a nové záchytné sítě pro okna. Celkové rozpočtové náklady činí 7,5 mil. Kč. V průběhu července 2024 by bylo zahájeno výběrové řízení a následně realizace. Návrh na navýšení rozpočtu města o 7,5 mil. Kč na tuto akci jde samostatnou zprávou finančního odboru.

Usnesení rady města ze dne 17.6.2024 bude okomentováno ústně.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: