Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Činnost Městského úřadu Jirkov za rok 2023

Zpráva o činnosti Městského úřadu Jirkov za rok 2023.


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městského úřadu Jirkov za rok 2023.


Předkladatel:Ing. Viera Avakjanová
Zpracovatel:Ing. Viera Avakjanová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:30
Text důvodové zprávy:

Zpráva o činnosti MěÚ Jirkov za rok 2023 tvoří přílohu této zprávy.

Materiál obsahuje:Příloha - Činnost MěÚ Jirkov za rok 2023 (Veřejná)
Materiál projednán:dne 3. 6. 2024 v Radě města Jirkov, RM vzala tuto zprávu na vědomí.
Přizváni:vedoucí odborů Městského úřadu Jirkov