Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Strategický plán rozvoje města Jirkova - Akční plán na období 2025-2026

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 dokument  Akční plán města Jirkova na období 2025-2026.


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Jana Endischová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme Vám k projednání a schválení  Akční plán města Jirkova na období 2025-2026, který je uveden v příloze. Akční plán na období 2025-2026  zahrnuje 45 opatření v celkové výši 401 mil. Kč. Velká část opatření je vázána na získání podpory z dotačních projektů. 

Usnesení RM ze dne 17.06.2024 bude okomentováno ústně.  

Materiál obsahuje:Příloha - SPRMJ Akční plán 2025-2026 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: